Aanmelden ondernemers

Beste bezoeker,

Helaas moeten we vanwege de reclamewet onderscheid maken tussen klant of ondernemer, om die reden zit er een wachtwoord op alle communicatie voor ondernemers.

Beveiligd: Publicatie’s, Promo en Foto’s evenementen

Toegang verlenen wij na contact met ons. Dit kunt u via uw vertegenwoordiger aanvragen

U krijgt dan een mail met daarin het wachtwoord voor het “besloten” gedeelte van de site.

Gebruikersvoorwaarden:

Het besloten stuk van de website Gajane.nl is uitsluitend bestemd voor ondernemers in de tabaksbranche. Het is aan de uitgever toegestaan personen de toegang te weigeren die niet of niet langer voldoen aan de vereiste hoedanigheid.

Afmelden

Mocht u op enig moment geen belangstelling meer hebben voor onze website, dan kunt u dat aangeven door een bericht te zenden naar ons emailadres: info@gajane.nl. Ook kunt u daarbij aangeven dat u geschrapt wenst te worden van de lijst waarop uw contactgegevens voorkomen.

Copyright:

Niets uit de website Gajane.nl mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan is niet toegestaan en zal wegens inbreuk op intellectuele rechten door de uitgever kunnen worden vervolgd.

Disclaimer:

De inhoud is door de uitgever met grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.